Important: We have just updated a lot of the map symbols, but have not had time to update the explanations below. It will be fixed in a few days (written Friday 25. august)

Symbolförklaringar

Här är en kort beskrivning av ikonerna du hittar på kartorna och på hamnens hemsidor. På kartorna har de flesta ikoner färger, medan hamnwebbplatserna mest använder ikoner i svart och vitt.

Typer av hamnar:

Gästhamn

Naturhamn

Förtöjning:

Mot brygga. Den gula konturen på kartan visar gästhamnplatser.

Svajankring

Bojförtöjning

Förtöja mot land

Förtöjningsbultar

Anläggningar:

Landström

Färskvatten

Toalett

Dusch

Tvättmaskin

Sugtömning

Bränsle

Lekplats

Badplats

Bastu

Grillplats

crane

slipway

Övrig:

Översiktsbild. Pilen visar i vilken riktning bilden togs.

Favorit hamnar

Platser där fritidsbåtar tidigare har övernattat. Används som indikation på ankarplatser, möjligheter att förtöja mot land och var man kan hitta gästplatser i hamnar. Uppgifterna är baserade på delade AIS-positioner och det finns vissa felaktigheter i uppgifterna.